Зависимость зрительных ощущений от временной модуляции светового сигнала при 50 лк «Светотехника», 2022, № 3

Полный текст https://l-e-journal.com/journals/zhurnal-svetotekhnika-3-2022/zavisimost-zritelnykh-oshchushcheniy-ot-vremennoy-modulyatsii-svetovogo-signala-pri-50-lk-svetotekhn/